Konkurs z okazji dnia dziecka 1 czerwca 2018

ROZDANIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

To nasz 1-wszy Konkurs w którym można wygrać nagrody Mam nadzieje ze będzie dużo uczestników

Zapraszamy do Zabawy ekipa CROSSAN

W konkursie do wygrania:

1x Tablet 8” Android 5.1, CPU: Quad Core 1.3, RAM: 1 GB, Wi-Fi: 2,4 /5Ghz, Pamięć wew: 8GB, 1280×800 pixels,

 

 

 

1x Kupon na usługę Internet 10MB bez opłat przez

6 miesięcy (przy umowie na rok czasu)

 

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 

REGULAMIN KONKURSU

organizowany pod nazwą

ROZDANIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Rozdanie z okazji dnia dziecka” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Crossan Krasowska Stanisława 23-310 Modliborzyce Słupie 49 Nip14064900 . Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym modliborzyce.net firmy Crossan .  Ogłoszenie zwycięzców będzie transmitowane na profilu modliborzyce.net na żywo dnia 01.06.2018 o godz 20:00.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest mieszkańcem miasta Modliborzyc

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Crossan na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu  modliborzyce.net i tym samym zyskała status Fana;

b) udostępni publicznie konkursowy post na swoim profilu

c) nie jest członkiem firmy Crossan.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

 – Tablet o wartości 300 zł

– Kupon o wartości 240 zł

2. Zdobywcami  nagród w Konkursie jest dwójka Uczestników, którzy  polubią fanpage modliborezyce.net i udostępnią publicznie na swoim profilu konkursowy post

Spośród nadesłanych zgłoszeń do godz. 18:00 dnia 01 czerwca 2018 Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora, nagrodzi dwie osoby

W konkursie zostanie wyłonione miejsce 1, za które przypada nagroda „Tablet” oraz 2-gie, za które przypada nagroda „Kupon na usługę pół roku Internetu bez opłat ”.

 „Kupon na usługę pół roku Internetu bez opłat ”-W umówionym terminie technicy CROSSAN dokonują pomiaru sygnału w celu ustalenia optymalnego miejsca instalacji anteny odbiorczej.
Po instalacji anteny prowadzony jest sygnał od jej lokalizacji do punktu dystrybucyjnego wewnątrz nieruchomości.
Drogę przeprowadzenia okablowania technicy każdorazowo konsultują z właścicielem nieruchomości. Dostęp do internetu po kablu Lan
Na życzenie Abonenta technicy dokonują instalacji routera bezprzewodowego WiFi.
Jeżeli wybrany abonament nie obejmuje urządzenia promocją „1zł” cena jego instalacji to 30zł.
Instalacje kończy podpisanie protokołu odbioru przyłącza Abonenckiego a w dalszej kolejności umowy w biurze obsługi klienta www.modliborzyce.net

Umowa zostaje podpisana na 1 rok (w tym przez pół roku bez opłaty abonamentowej o wartości 40 zł brutto ) Po tym okresie nadal pozostaje własność urządzenia jest firma Crossan

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą Facebooka w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu, i na profilu modliborzyce.net Facebook Zwycięzców.

5. Nagroda zostanie przesłana poczta bądź będzie można odebrać osobiście w siedzibie firmy

6. Termin odebrania wygranej bądź montaż wynosi 60 dni od ogłoszeniu zwycięzców na fanpage modliborzyce.net

7. Jeśli okażę się ze nie będzie możliwości technicznych na dostęp usługi internet kupon będzie można przekazać swojej rodzinie której będę możliwości techniczny.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych   ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883). Dane te są niezbędne do udziału  w Konkursie oraz do wydania nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Facebook moddliborzyce.net firmy Crossan

 

 

DESIGN: INFORD.eu
%d bloggers like this: