Konkurs pod choinkę 2018

                  

Witamy was na kolejnym konkursie cieszymy się ze co raz większa liczba osób bierze udział w naszej zabawie

REGULAMIN KONKURSU

organizowany pod nazwą

„ZRÓB SOBIE PREZENT POD CHOINKĘ”

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ZRÓB SOBIE PREZENT POD CHOINKĘ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Crossan Krasowska Stanisława 23-310 Modliborzyce Słupie 49 Nip14064900 . Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym modliborzyce.net firmy Crossan .  Ogłoszenie zwycięzców będzie transmitowane na profilu modliborzyce.net na żywo dnia 23.12.2018 o godz 20:00.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest mieszkańcem miasta Modliborzyc

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Crossan na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu  modliborzyce.net i tym samym zyskała status Fana;

b) udostępni publicznie konkursowy post na swoim profilu

c) nie jest członkiem firmy Crossan.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

 – Kamera obrotowa wifi o wartości 150 zł

– Dysk przenośny zewnętrzny USB 100 zł

                                                                                        – Pendrive o pojemności 16GB o wartości 25zł

2. Zdobywcami  nagród w Konkursie jest trójka Uczestników, którzy  polubią fanpage modliborezyce.net i udostępnią publicznie na swoim profilu konkursowy post

Spośród nadesłanych zgłoszeń do godz. 18:00 dnia 23 grudnia 2018 Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora, nagrodzi dwie osoby

W konkursie zostanie wyłonione miejsca 1,2,3, za które przypada nagroda główna 1-wsze miejsce „Kamera obrotowa wifit” oraz 2-gie, za które przypada nagroda „Dysk przenośny zewnętrzny USB ” i 3-cie za które przypada nagroda „pendrive 16GB” .

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą Facebooka w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu, i na profilu modliborzyce.net Facebook Zwycięzców.

5. Nagroda zostanie przesłana poczta bądź będzie można odebrać osobiście w siedzibie firmy

6. Termin odebrania wygranej bądź montaż wynosi 14 dni od ogłoszeniu zwycięzców na fanpage modliborzyce.net

§ 4

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu niezbędnych do przekazania nagrody.

 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych   ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883). Dane te są niezbędne do udziału  w Konkursie oraz do wydania nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Facebook moddliborzyce.net firmy Crossan

DESIGN: INFORD.eu
%d bloggers like this: